Zapytania do źródeł zewnętrznych

W dzisiejszych czasach, rzadko można spotkać komercyjny system będący „samotną wyspą”. Umiejętność sięgania do danych z różnych serwerów czy plików jest niezwykle przydatna w codziennej pracy.

W ramach tego kursu umieściłem kilka, moim zdaniem obowiązkowych, artykułów dotyczących możliwości pisania zapytań SQL do źródeł zewnętrznych.


Pisanie kwerend rozproszonych

W każdej większej firmie z którą współpracowałem, działało komercyjnie wiele różnych aplikacji. Pracowały one często w diametralnie innych środowiskach (Windows / Unix). Zazwyczaj na dedykowanych platformach sprzętowych czy maszynach wirtualnych.

Dzieje się tak zazwyczaj w większych korporacjach czy podmiotach o bogatej historii informatycznej. Systemy są mocno zróżnicowane, wiekowe aplikacje działają obok najnowszych wdrożeń. Krytyczne są separowane od mniej ważnych.
Jest to także konsekwencja stosowania dedykowanych platform serwerowych, dostarczanych „w pakiecie” przez producentów sprzętu czy aplikacji.

Zapytania rozproszone w SQL Server

Bardzo ważną cechą jest także możliwość integracji z systemami zewnętrznymi – np. bazami Dostawców czy Klientów. Muszą istnieć metody, swobodnej wymiany informacji np. za pomocą plików XML czy usług sieciowych.

Stąd potrzeba pobierania danych z wielu źródeł na jednej platformie. W szczególności, możliwość pisania zapytań SQL do serwerów rozproszonych lub plików z danymi.


Metody dostępu do zewnętrznych danych

W SQL Server mamy szereg mechanizmów, pozwalających na sięganie do danych poza instancję z której wykonujemy zapytania. Przypomnę, że na jednej fizycznej maszynie, może być zainstalowanych wiele instancji SQL Server. Wtedy sięganie do innych np. starszych wersji serwera, rozpatrujemy również jako kwerendy rozproszone.

Pisanie kwerend rozproszonych to przeważnie część procesów ETL (Extract, Transform & Load), związanych np. z zasilaniem hurtowni danych, replikacją czy wymianą danych między serwerami. Dedykowanym środowiskiem do tworzenia tego typu procesów jest Integration Services (dostępne w edycji Standard i wyższych).

W rozdziale tym skupiamy się na metodach uniwersalnych, bezpośredniego dostępu do danych z poziomu pojedynczej kwerendy SQL. Dostępnych również w wersjach darmowych – Express.

Najważniejsze i najbardziej praktyczne z nich, opisałem w trzech dedykowanych artykułach :


Podsumowanie

Każda z obecnych na rynku, liczących się platform bazodanowych tj. SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre czy DB2, jest w stanie obsłużyć zdecydowaną większość wdrażanych aplikacji. Myślę, że jedną z ważniejszych cech dobrego produktu, jest prostota, elastyczność jego integracji i możliwość pracy w mocno zróżnicowanym środowisku. W SQL Server stosunkowo prosto można ten cel osiągnąć za pomocą opisanych powyżej metod oraz szerokich możliwości jakie dają paczki SSIS (SQL Server Integration Services).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.