Konfiguracja Database Mail w SQL Server

Wysyłanie powiadomień mailowych z poziomu serwera bazodanowego, jest niezwykle przydatną funkcjonalnością. Typowe zastosowanie to automatyczne przekazywanie informacji o statusie zadań administracyjnych, procesów utrzymaniowych czy ETL (zazwyczaj błędach lub ostrzeżeniach). Możesz je wykorzystać równie dobrze w typowych aplikacjach klienckich. Informować użytkowników … Czytaj więcej