Podzapytania skorelowane

W poprzednim rozdziale tego kursu, opisywałem koncepcję konstrukcji podzapytań niezależnych. Można je było uruchomić w całkowitym oderwaniu od kwerendy nadrzędnej. Drugim typem podzapytań są skorelowane, czyli bezpośrednio powiązane z zapytaniem nadrzędnym. Łącznikiem jest jeden lub więcej atrybutów, przekazywanych z zapytania … Czytaj więcej

Podzapytania w SQL

Język SQL, pomimo ściśle ustalonego szyku bloków logicznych (SELECT, FROM, WHERE…. ) jest dość elastyczny. W rozdziałach dotyczących elementów składniowych zapytań, do znudzenia podkreślałem fundament na którym zbudowane są relacyjne bazy danych i SQL. Jest to matematyczna teoria zbiorów. Podzapytania … Czytaj więcej

WHERE – filtrowanie rekordów

Tworzenie warunków filtracji Drugim etapem przetwarzania zapytań, po określeniu zbiorów źródłowych i relacji między nimi w klauzuli FROM, jest możliwość filtracji (wyszukiwania) konkretnych elementów. (5) SELECT (1) FROM (2) WHERE (3) GROUP BY (4) HAVING (6) ORDER BY Wymagania określane … Czytaj więcej

1 2