Funkcje matematyczne w SQL

Wbudowane, skalarne funkcje matematyczne, służą do operacji na liczbach. Poniżej znajdziesz opis kilku wybranych, najczęściej używanych. ROUND ( wartość_liczbowa, precyzja ) – zaokrągla wartość liczbową, zmiennoprzecinkową do zadenj precyzji. USE AdventureWorks2008 GO SELECT SalesOrderId, TotalDue, ROUND(TotalDue,2) as TotalDueRounded FROM Sales.SalesOrderHeader … Czytaj więcej

Funkcje tekstowe w SQL

Przekształcenia ciągów znakowych (stringów) w SQL Funkcje operujące na ciągach znaków, są jednymi z najczęściej stosowanych. Ich nazewnictwo jest intuicyjne i często bardzo podobne lub nawet identyczne, ze stosowanym w innych językach programowania. W tym artykule przedstawiam najczęściej używane funkcje … Czytaj więcej

Funkcje tabelaryczne w SQL

Funkcje tabelaryczne, jak sama nazwa wskazuje, w wyniku działania zwracają tabelę. Różnią się od skalarnych tym, że skoro zwracają pełnoprawny zbiór, to można je używać bezpośrednio we FROM. Krótko mówiąc, możemy traktować je w zapytaniach jak zwykłe tabele. W artykule … Czytaj więcej

Funkcje użytkownika

Funkcje użytkownika (User Defined Functions – UDF) to obiekty programistyczne, które pozwalają znacząco rozszerzyć możliwości pisania kwerend. Są one dość często stosowane – przedewszystkim w zapytaniach, dlatego postanowiłem umieścić ich opis w ramach tego kursu. Zakres funkcji w SQL, podobnie … Czytaj więcej

1 2