Funkcja NTILE(n)

Funkcja szeregująca NTILE(n), podobnie jak pozostałe rankingowe, operuje w oparciu o funkcję okna OVER(). Jej działanie polega na podziale zbioru elementów na przedziały lub jak to jest często określane w literaturze – na kafelki lub płytki (NTILE = n tiles … Czytaj więcej

Funkcje RANK() oraz DENSE_RANK()

Szereg – czyli numer miejsca na liście Funkcje RANK() oraz DENSE_RANK(), służą do określania pozycji w szeregu.Działają one zawsze na zbiorach, określonych za pomocą funkcji okna OVER(), według określonego w niej porządku. Uwzględniają powtórzenia w wyznaczaniu numerów rekordów, posiadających te … Czytaj więcej

Funkcja ROW_NUMBER()

Jest to jedna z najbardziej praktycznych i najczęściej stosowanych funkcji szeregujących. Zarys jej możliwości, pokazałem na przykładach, opisujących ogólną składnię funkcji rankingowych. Działają one w oparciu o funkcję okna OVER() i bez niej nie mogą się obyć. Określa ona kolejny, … Czytaj więcej

Funkcje szeregujące (analityczne)

W SQL Server w wersji 9-tej (czyli 2005) zostały wprowadzone cztery analityczne funkcje szeregujące. Ich składnia i funkcjonalności zostały zdefiniowane w standardzie ANSI SQL:2003 – spotkasz je również w innych dialektach np. PL/SQL (Oracle). Stanowią rozszerzenie języka i w większości … Czytaj więcej