W oparciu o Microsoft SQL Server
(dowolne wersje i edycje)


Cel kursu

Celem szkolenia jest nauka języka T-SQL w pełnym zakresie, obejmująca tworzenie zapytań, obiektów programistycznych, skryptów i logiki po stronie serwera.

Materiał obejmuje zarówno przegląd fundamentalnych aspektów konstrukcji zapytań SQL, technik programistycznych, jak również możliwości praktycznego ich wykorzystania razem.

Moduły dotyczące projektowania systemów baz danych, oraz integracji danych z różnych środowisk, pozwalają uczestnikom realizować dowolne cele związane z przetwarzaniem informacji w większości komercyjnych zastosowań.

Dla kogo

Szkolenie dedykowane dla użytkowników systemów baz danych wymagających szerokiego spojrzenia na możliwości wykorzystania potencjału T-SQL.

Poruszane zagadnienia budują solidny fundament dla programistów i osób tworzących zintegrowane rozwiązania oparte o SQL Server, wymagających złożonych przekształceń informacji po stronie serwera bazodanowego.

Plan szkolenia

Pierwsze dwa dni szkolenia to skondensowane informacje, dotyczące pisania zapytań w SQL. Dla początkujących jest to punkt wyjścia – składnia i dobre praktyki, czyli wstęp do możliwości jakie otwierają się dla osób biegłych w tworzeniu zapytań. Dla bardziej zaawansowanych uczestników jest to usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy na temat pisania kwerend.

Kolejne moduły, to przegląd obiektów programistycznych i metod ich wykorzystania w codziennej pracy. Praktyczne przykłady realizowane w trakcie laboratoriów, łączą prezentowany materiał z typowymi problemami, które można spotkać w codziennej pracy a także w scenariuszach proponowanych przez uczestników.

Program szkolenia jest elastyczny i może być dostosowany do konkretnych wymagań.


Moduł 1 Wprowadzenie do systemów baz danych

 • Teoria relacyjnych baz danych
 • Projektowanie i normalizacja baz i obiekty bazodanowe
 • Środowisko, komponenty MS SQL Server 2012 / 2014
 • Język SQL, historia, standardy, składnia

Moduł 2 Składnia zapytań SQL

 • Logiczne przetwarzanie zapytań
 • FROM – określanie źródła
 • WHERE – filtrowanie rekordów
 • GROUP BY – grupowanie danych
 • HAVING – filtrowanie grup
 • SELECT – definiowanie wyniku
 • ORDER BY – sortowanie wyników
 • Pozostałe elementy składniowe zapytań

Moduł 3 Pisanie zapytań w praktyce

 • Łączenie danych z wielu tabel (INNER, OUTER JOIN, CROSS APPLY)
 • Praca z NULL
 • Podzapytania i zapytania skorelowane
 • Wielokrotne grupowanie i agregacje (PIVOT, UNPIVOT, GROUPING SETS)
 • Operacje na zbiorach (UNION, EXCEPT, INTERSECT)
 • Wspólne wyrażenia tablicowe (Common Table Expressions, rekurencja)

Moduł 4 Funkcje w SQL Server

 • Przegląd najbardziej użytecznych, funkcji wbudowanych (liczbowe, tekstowe, daty i czasu, konwersji)
 • Funkcje analityczne (szeregujące, funkcja okna)
 • Funkcje użytkownika (skalarne, tabelaryczne)
 • Operator APPLY (CROSS APPLY, OUTER APPLY)

Moduł 5 Projektowanie systemów bazodanowych

 • Tworzenie baz danych (parametry, grupy plikowe, partycje)
 • Tworzenie i modyfikacja tabel
 • Struktury przechowywania danych (Heap, Clustered Index)
 • Typy danych
 • Mechanizmy integralności (ograniczenia sprawdzające, klucze, wartości domyślne)
 • Specjalne typy danych (hierarchiczne, przestrzenne GIS, XML)

Moduł 6 Widoki bazodanowe i podstawy uprawnień

 • Tworzenie i zastosowanie widoków
 • Zarządzanie dostępem do obiektów SQL Server
 • Łańcuch własności (Ownership Chain)

Moduł 7 Procedury składowane i wyzwalacze

 • Logika programistyczna po stronie serwera bazodanowego
 • Tworzenie i zastosowania procedur składowanych
 • Obiekty tymczasowe (tabele, zmienne)
 • Wyzwalacze DML (TRIGGERY DML)
 • Integracja środowiska .NET – obiekty programistyczne CLR

Moduł 8 Implementacja typu XML w SQL Server

 • Język opisu danych – koncepcja XML
 • Integralność dokumentów XML, kolekcje schematów (XSLT)
 • Tworzenie dokumentów XML z postaci relacyjnej – FOR XML
 • Przeszukiwanie i przekształcane XML na postać relacyjną (OPENXML, funkcje wbudowane)

Moduł 9 Praca w środowisku rozproszonym

 • Zapytania do źródeł zewnętrznych (OPENQUERY, OPENROWSET)
 • Praca z aplikacjami zewnętrznymi Excel, Access i innymi za pośrednictwem ODBC
 • Import / eksport danych (pliki, serwery zdalne)
 • Tworzenie skryptów
 • Wykorzystanie narzędzi linii poleceń – sqlcmd, bcp

Moduł 10 Zdobywanie informacji o danych i środowisku oraz aspekty wydajnościowe

 • Metadane
 • Widoki systemowe
 • Funkcje, procedury i zmienne systemowe
 • Struktury i planowanie indeksów w SQL Server
 • Pisanie wydajnych zapytań (dobre praktyki)
 • Analiza planów wykonania
 • Optymalizacja zapytań

Czas trwania

Sugerowany czas realizacji materiału to 4 dni.

Wymagania

Zakres szkolenia obejmuje pisania zapytań SQL od podstaw, ale w intensywnej formule. Wymagane jest swobodne działanie w środowisku MS Windows. Wskazane jest posiadanie przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu programowania (w dowolnym języku).

Prowadzący
Jakub Kasprzak

Miejsce i termin

Szkolenie dostępne jest na terenie całego kraju w dowolnej lokalizacji wskazanej przez Klienta. Zarówno w jego siedzibie jak i w centrach edukacyjnych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin).

Cena szkolenia

Złóż zapytanie ofertowe – szkolenia@sqlpedia.pl