Grafy, drzewa i hierarchie w SQL
Wpis

Z grafami można spotkać się nad wyraz często. Takie najprostsze to struktura katalogów na dysku czy hierarchia przełożony-podwładny w firmie. Bardziej skomplikowane znajdziesz w serwisach społecznościowych – np. drzewa znajomości. W sieciach teleinformatycznych będą to struktury połączeń pomiędzy węzłami. W … Czytaj więcej

Złożoność obliczeniowa i zapytania SQL do dużych tabel
Wpis

Proces optymalizacji zapytania, bazuje między innymi na konkretnych zbiorach testowych. Sprawdzamy różne warianty, mierzymy wydajność, a po jakimś czasie…. okazuje się, że wraz z dużym przyrostem danych zapytanie dramatycznie zwalnia. Nie chodzi tylko o kwestie właściwych indeksów czy aktualnych statystyk. … Czytaj więcej

Pomiar wydajności zapytań w SQL Server
Wpis

Wydajność zapytań SQL to problem, który prędzej czy później spotyka każdego użytkownika bazy danych, piszącego kwerendy. Nie ważne czy powodem jest źle napisane zapytanie wolno generujące raport, czy ogólne obciążenie serwera, często właśnie na wskutek nieoptymalnych kwerend.Minimalizowanie wpływu wysyłanych zapytań … Czytaj więcej

Podstawowe aspekty wydajnościowe zapytań SQL
Wpis

Poznając możliwości języka SQL, bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że identyczny zbiór wynikowy można uzyskać na wiele różnych sposobów. Jest to moim zdaniem jedna z fajniejszych cech tego języka. Podobnie jak w programowaniu czy ogólnie algorytmice, stawiane jest wyzwanie – … Czytaj więcej

Łączenie tabel – pobieranie danych z wielu źródeł
Wpis

W klauzuli FROM, określamy przede wszystkim źródła (zbiory) z których chcemy pobierać dane. Możliwości w zakresie pobierania danych z jednego zbioru, opisuję w artykule dot. źródeł danych stosowanych we FROM. W zapytaniu SQL możemy odwoływać się do jednego lub wielu … Czytaj więcej

Podzapytania skorelowane
Wpis

W poprzednim rozdziale tego kursu, opisywałem koncepcję konstrukcji podzapytań niezależnych. Można je było uruchomić w całkowitym oderwaniu od kwerendy nadrzędnej. Drugim typem podzapytań są skorelowane, czyli bezpośrednio powiązane z zapytaniem nadrzędnym. Łącznikiem jest jeden lub więcej atrybutów, przekazywanych z zapytania … Czytaj więcej

Wielokrotne grupowanie – GROUPING SETS, ROLLUP, CUBE
Wpis

Tworząc raporty czy zestawienia bezpośrednio z bazy transakcyjnej, wchodzimy na teren analityki biznesowej BI (Business Intelligence) w zwykłej bazie OLTP (OnLine Transaction Processsing). W środowiskach komercyjnych, granica pomiędzy OLTP a bazami OLAP (OnLine Analytical Processing) jest czasem całkowicie zatarta. Zdarza … Czytaj więcej

Widoki systemowe w SQL Server
Wpis

Jednym z najbardziej użytecznych źródeł informacji dotyczących struktur i właściwości obiektów (metadane) stworzonych w bazach SQL Server są widoki systemowe. Przeciętni użytkownicy rzadko kiedy korzystają z ich możliwości. Być może jest to związane z liczbą widoków, różnymi typami i koniecznością … Czytaj więcej

BULK INSERT – import danych z pliku do bazy SQL Server
Wpis

Polecenie BULK INSERT jest rozszerzeniem języka T-SQL, funkcjonalnym odpowiednikiem narzędzia bcp z parametrem in. Za jego pomocą możemy wykonać szybki, masowy import danych z pliku tekstowego do istniejącej tabeli w bazie danych – z poziomu skryptu T-SQL. Idealnie nadaje się … Czytaj więcej

Import i eksport danych do SQL Server za pomocą BCP
Wpis

BCP narzędzie do importu i eksportu masowego Za pomocą narzędzia BCP, dostępnego z linii poleceń, możemy dokonywać importu / eksportu danych z bazy SQL Server do plików i odwrotnie. Korzystanie z tego narzędzia wymaga standardowych uprawnień, które trzeba posiadać aby … Czytaj więcej

1 2 3 4 5 8