SELECT Explanation, Example FROM Pro.Knowledge
FacebookRSS

Konfiguracja Database Mail w SQL Server

Wysyłanie powiadomień mailowych z poziomu serwera bazodanowego, jest niezwykle przydatną funkcjonalnością. Typowe zastosowanie to automatyczne przekazywanie informacji o statusie zadań administracyjnych, procesów utrzymaniowych czy ETL (zazwyczaj błędach lub ostrzeżeniach). Możesz je wykorzystać równie dobrze w typowych aplikacjach klienckich. Informować użytkowników o pojawiających się zdarzeniach np. zleceniach, zmianach statusów czy przekroczeniu określonych wskaźników, bezpośrednio z poziomu

Read More…

70-463 Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2012 – ostatni krok do MCSA

Ostatni egzamin ze ścieżki MCSA SQL Server 2012 za mną – dziś zdałem ten odwlekany już chyba z półtora roku test. Okres wakacyjny + solidnie przepracowane ostatnie miesiące okazały się na szczęście wystarczającym bodźcem aby w końcu podejść do tematu i zamknąć ścieżkę MCSA SQL Server. Poniżej garść informacji na temat samego egzaminu, jak się

Read More…

Wyszukiwanie ciągłych zakresów, dziur, problemy wysp w SQL

Weryfikacja ciągłości zakresu, identyfikacja dziur oraz scalanie przedziałów, przydaje się do rozwiązywania różnych zadań. W systemach transakcyjnych, szczególnie mocno obciążonych przez wielu użytkowników, mogą wystąpić sytuacje gdy funkcja IDENTITY nie zapewnia bezwzględnej ciągłości identyfikatorów. Dotyczy to również obiektów wprowadzonych w SQL Server 2012, znanych już od dawna w Oracle – sekwencji. Artykuł ten, nie będzie

Read More…

Grafy, drzewa i hierarchie w SQL

Z grafami można spotkać się nad wyraz często. Takie najprostsze to struktura katalogów na dysku czy hierarchia przełożony-podwładny w firmie. Bardziej skomplikowane znajdziesz w serwisach społecznościowych – np. drzewa znajomości. W sieciach teleinformatycznych będą to struktury połączeń pomiędzy węzłami. W nawigacji GPS – najkrótsze ścieżki od punktu A-Z itd. Z punktu widzenia baz danych i

Read More…

Wielokrotne grupowanie – GROUPING SETS, ROLLUP, CUBE

Tworząc raporty czy zestawienia bezpośrednio z bazy transakcyjnej, wchodzimy na teren analityki biznesowej BI (Business Intelligence) w zwykłej bazie OLTP (OnLine Transaction Processsing). W środowiskach komercyjnych, granica pomiędzy OLTP a bazami OLAP (OnLine Analytical Processing) jest czasem całkowicie zatarta. Zdarza się tak w sytuacji gdy po prostu nie ma wdrożonych, dedykowanych rozwiązań BI. Całość raportowania

Read More…