Mam nadzieję, że przerobiłeś solidnie podstawy języka SQL (pierwsze 4 rozdziały tego kursu uważam za kluczowe). Teraz czas na wisienkę na torcie !

W tym rozdziale, znajdziesz informacje o rozszerzonych możliwościach pisania zapytań. Najczęściej wykorzystywanych funkcjonalnościach, stosowanych w codziennej pracy z serwerem bazodanowym. Oczywiście jest to tylko pewien podzbiór ciekawych funkcji SQL, dających odpowiedzi na często pojawiające się pytania.