Fundament na którym budujemy swoją wiedzę ma kluczowe znaczenie. Jeśli dobrze opanujesz podstawy, będziesz w stanie rozwiązać każdy problem i łatwiej przyjdzie Ci nauka zaawansowanych metod.

Jest to wstęp do drugiego rozdziału kursu SQL od podstaw. Przedstawia on opis kroków i składni przetwarzania zapytań, zgodnie z ich faktyczną kolejnością (która jest ściśle określona).

(Step 5)  SELECT  -- określanie kształtu wyniku, selekcja pionowa (kolumn)
(Step 1)  FROM   -- określenie źródła (źródeł) i relacji między nimi
(Step 2)  WHERE  -- filtracja rekordów
(Step 3)  GROUP BY -- grupowanie rekordów
(Step 4)  HAVING  -- filtrowanie grup
(Step 6)  ORDER BY -- sortowanie wyniku

Podstawy składni pisania kwerend :