Konfiguracja Database Mail w SQL Server

Wysyłanie powiadomień mailowych z poziomu serwera bazodanowego, jest niezwykle przydatną funkcjonalnością. Typowe zastosowanie to automatyczne przekazywanie informacji o statusie zadań administracyjnych, procesów utrzymaniowych czy ETL (zazwyczaj błędach lub ostrzeżeniach). Możesz je wykorzystać równie dobrze w typowych aplikacjach klienckich. Informować użytkowników … Czytaj więcej

Zapytania do innych instancji baz danych

W SQL Server mamy dostępnych kilka metod, dających nam dostęp do danych zewnętrznych.W artykule tym, przedstawiam możliwości funkcji OPENQUERY, za pomocą której możemy tworzyć zapytania „Ad Hoc” (spontanicznie) do innych zasobów. Zaprezentuję także metody wykorzystujące obiekty serwerów powiązanych (Linked Servers). … Czytaj więcej

Liczba dni roboczych z zakresu dat

Odejmowanie dat Zacznijmy od czegoś bardzo łatwego. Do wyznaczenia różnicy jako bezwzględnej liczby np. dni, miesięcy, lat pomiędzy dwoma datami możemy uzyć funkcji sql DATEDIFF. Funkcja zwraca wartość typu integer i jest to liczba jednostek takiego typu, jaki określimy w pierwszym argumencie funkcji. Aby … Czytaj więcej

1 2