SELECT Explanation, Example FROM Pro.Knowledge
FacebookRSS

Pisanie zapytań w języku SQL

Szkolenie otwarte, Poznań 5 – 7 grudzień 2016

Kurs podstawowy w oparciu o Microsoft SQL Server 2014 / 2016


Cel kursu

Celem SQLszkolenia jest nauka biegłego posługiwania się językiem SQL w pisaniu zapytań oraz poznanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu systemów baz danych. Uczestnicy, zdobywają kompetencje swobodnego tworzenia kwerend SQL. Poznają metodykę pracy i narzędzia do sprawnego przetwarzania dużych ilości danych, korzystania z wiedzy zawartej w bazach.

Dla kogo

Szkolenie kierowane do wszystkich potencjalnych użytkowników systemów baz danych. Szczególnie polecane osobom które potrzebują szybkiego dostępu do wiedzy zawartej w bazach.

Jest to kurs SQL od podstaw, dla początkujących a także systematyzujący oraz rozszerzający wiedzę z pisania zapytań o nowe funkcjonalności wprowadzone w SQL Server 2014 / 2016. Dedykowany nie tylko dla osób odpowiedzialnych za tworzenia raportów, programistów czy analityków ale także dla pracujących na co dzień z dużą ilością danych.

Plan szkolenia

Szkolenie podzielone jest na 7 modułów, w których ujęty jest kompleksowy i usystematyzowany przegląd składni języka SQL w zakresie pisania zapytań. Omawiane są także najczęściej stosowane funkcje wbudowane, analityczne, praca w środowisku rozszerzonym czy aspekty wydajnościowe.

Każdy moduł, zawiera niezbędny wstęp teoretyczny (wykład i demonstracje). W części praktycznej, uczestnicy szkolenia mają możliwość przetestowania poznanych funkcjonalności na typowych i rzeczywistych scenariuszach.


Moduł 1 Wprowadzenie do systemów baz danych

 • Teoria relacyjnych baz danych
 • Projektowanie i normalizacja baz i obiekty bazodanowe
 • Środowisko, komponenty MS SQL Server 2008 / 2012
 • Język SQL, historia, standardy, składnia

Moduł 2 Podstawy składni

 • Logiczne przetwarzanie zapytań
 • FROM – określanie źródła
 • WHERE – filtrowanie rekordów
 • GROUP BY – grupowanie danych
 • HAVING – filtrowanie grup
 • SELECT – definiowanie wyniku
 • ORDER BY – sortowanie wyników
 • Pozostałe elementy składniowe zapytań

Moduł 3 Pisanie zapytań w praktyce

 • Łączenie danych z wielu tabel (INNER, OUTER JOIN, CROSS APPLY)
 • Praca z NULL
 • Podzapytania i zapytania skorelowane
 • Możliwości filtracji danych
 • Agregacja i grupowanie danych
 • Operacje na zbiorach (UNION, EXCEPT, INTERSECT)
 • Wspólne wyrażenia tablicowe (Common Table Expressions)
 • XML w bazie SQL

Moduł 4 Funkcje w T-SQL

 • Przegląd najbardziej użytecznych, funkcji wbudowanych (liczbowe, tekstowe, daty i czasu, konwersji)
 • Funkcje analityczne (szeregujące, funkcja okna)
 • Funkcje użytkownika (skalarne, tabelaryczne)

Moduł 5 Praca w środowisku rozproszonym

 • Zapytania do źródeł zewnętrznych (OPENQUERY, OPENROWSET)
 • Praca z aplikacjami zewnętrznymi Excel, Access i innymi za pośrednictwem ODBC
 • Import / eksport danych (pliki, serwery zdalne)

Moduł 6 Zdobywanie informacji o danych i środowisku

 • Metadane
 • Widoki systemowe
 • Funkcje, procedury i zmienne systemowe

Moduł 7 Aspekty wydajnościowe

 • Pisanie wydajnych zapytań (dobre praktyki)
 • Stosowanie indeksów
 • Optymalizacja zapytań

Prowadzący


Informacje dodatkowe

Najbliższy termin : 5 – 7 grudzień 2016
Cena : 1890 1590 PLN * + 23% VAT
Lokalizacja : Poznań, budynek Nobel Tower, ulica Dąbrowskiego 77 A.
Kontakt : / tel.: 601 409 325
* cena przy rezerwacji i potwierdzeniu terminu do 15 listopada, później cena regularna 1890 + 23% VAT.


 

Jeśli masz pytania - bądźmy w kontakcie !

* wymagane