SELECT Explanation, Example FROM Pro.Knowledge
FacebookRSS

SQLpedia

Szkolenie SQLSerwis poświęcony tematyce bazodanowej. Znajdziesz tutaj informacje o aspektach związanych z teorią baz danych, językiem SQL a w szczególności jego dialektem, implementowanym w produktach Microsoft czyli Transact-SQL. Publikacje o funkcjonalnościach jednego z najpopularniejszych produktów bazodanowych na świecie czyli SQL Server oraz darmowy kurs SQL online.


SQLpedia to także szkolenia komercyjne i usługi związane z technologią SQL Server (audyty, optymalizacja, projektowanie systemów bazodanowych, hurtowni danych) – adresowane dla firm i podmiotów chcących skorzystać z doświadczenia i wiedzy ekspertów na własny użytek. Wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do projektów, aby zrealizować swoje komercyjne cele. Poznać możliwości jakie oferują nowoczesne systemy bazodanowe i wykorzystać je w swoim środowisku.